RODO

Rydzowski Team

Kobieta czyta o przestrzeganiu RODO przez specjalistów z Rydzowski Team.

Część I - informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

Sprawdź informacje ogólne

Część II - Prawo do sprzeciwu

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

  • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach: przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych, przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
  • Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.
  • Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: Rydzowski Ubezpieczenia Sp.J. z siedzibą w Mielcu (39-300) al. Niepodległości 5 lub przez e-mail: biuro@rydzowski.pl.
  • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Część III  - prawo do sprzeciwu wobec danych do celów marketingowych

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

  • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  • Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
  • Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.
  • Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: Rydzowski Ubezpieczenia Sp.J. z siedzibą w Mielcu (39-300) al. Niepodległości 5 lub przez e-mail: biuro@rydzowski.pl.
Ikona - kontakt ze specjalistami #RydzowskiTeam.
Wypełnij formularz
Wyślij wiadomość
Ikona - kontakt telefoniczny ze specjalistami z firmy #RydzowskiTeam.
Porozmawiaj ze specjalistą
Zadzwoń do nas
Ikona - lokalizacja biura #RydzowskiTeam.
Odwiedź nasze biuro
Przejdź do kontaktu